Informacija apie JAPC išteklius

Nr.Įranga Tikslus įrangos aprašymasPanaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)
1Duomenų apdorojimo centrasProcesorius: iki 8x2GHz; atmintis: iki 16 GB; disko vieta: iki 800 GB; pralaidumas: iki 400 Mbps; operacinė sistema: Linux.Kompiuterinė įranga, skirta didelės apimties skaičiavimams.
2R softwarePrograminė įranga, skirta įvairių duomenų analizei ir sistemų modeliavimui.Duomenų analizė; duomenų vizualizavimas; prognozavimas; klasifikavimas; klasterizavimas; statistinė duomenų analizė.
3Weka programinė įrangaPrograminė įranga duomenų gavybai: apdorojimas, klasifikavimas, klasterizavimas.Duomenų analizė; prognozavimas; tekstų ir duomenų klasifikavimas; tekstų ir duomenų klasterizavimas.
4OpenModelica programinė įrangaPrograminė įranga, skirta dinaminių sistemų modeliavimui.Dinaminių sistemų modeliavimas; imitacinis modeliavimas; analizė.
5GATE programinė įrangaPrograminė įranga, skirta teksto analitikai.Pirminis tekstų apdorojimas; esybių identifikavimas.
6DOCK programinė įrangaDOCK programinė įranga, skirta ieškoti mažos molekulės prisijungimo prie makromolekulės, kurios struktūra yra žinoma, aktyvaus centro mažiausios energijos modų.Mažų molekulių-baltymų kompleksų jungimosi energetikos numatymas; junginių, kurie gali slopinti enzimų aktyvumą, paieška ligandų duomenų bazėse; junginių, kurie jungiasi prie pasirinkto baltymo, paieška ligandų duomenų bazėse; baltymas-baltymas, baltymas-DNR kompleksų jungimosi orientacijų nagrinėjimas; dar gamtoje neegzistuojančių mažų molekulių jungimosi energetikos numatymas.
7AUTODOCK programinė įrangaAutoDock automatizuotų įstatymo (angliškai docking) įrankių rinkinys, skirtas numatyti kaip mažos molekulės jungiasi prie žinomos 3D struktūros receptoriaus.Rentgeno kristalografija; struktūra paremtas vaistų kūrimas; vaistams tinkamų junginių optimizavimas; virtuali aukšto pralaidumo paieška; baltymas-baltymas jungimosi modeliavimas; cheminių mechanizmų tyrimas.
8AutoDock Vina programinė įrangaAutodock Vina yra naujos kartos įstatymo programinė įranga.Struktūra paremtas vaistų kūrimas; vaistams tinkamų junginių optimizavimas; virtuali aukšto pralaidumo paieška.
9QtiPlot programinė įrangaQtiPlot yra duomenų analizės ir vizualizavimo programinė įranga.QtiPlot naudojama tiek mokymui, tiek sudėtingoms duomenų analizėms ir vizualizavimui.
10LaTex sistemaLaTeX yra aukštos tipografinės kokybės dokumentų rengimo sistema. Ji skirta techninės ir moklsilinės dokumentacijos rengimui. LaTeX dažniausiai naudojama vidutinių ir didelių techninių ar mokslinių dokumentų rengimui, bet gali būti naudojama bet kokios formos publikavimui.
11Terahercinio dažnio Fourier spektrometrasTerahercinio dažnių diapazono (0,1-4 THz) Fourier spektrometro veikimo principas paremtas fotolaidumo efektu. Ultrasparčiu lazeriu (<100 fs) apšvietus tarpą tarp metalinių kontaktų su prijungta įtampa, generuojami vieno periodo, pikosekundžių trukmės impulsai, kurių Fourier spektras yra THz dažnių diapazone. Siekiant padidinti THz spinduliuotės kiekį išspinduliuojamą į laisvą erdvę, o taip pat sufokusuoti THz spinduliuotę, naudojami didelės savitosios varžos silicio lęšiai. Galimos dvi konfigūracijos: pralaidumo ir atspindžio spektroskopijos. Yra galimybė gauti vaizdus naudojant XY staliuką (25x25 mm). Taip pat įmanoma tirti miltelius ir skysčius naudojant standartines polietilenines kiuvetes.
12Robotinis manipuliatorius – dešinė ranka MechaTE14 judesio taškų 5 laisvės laipsniai (nykštys ir 4 pirštai).Robotinė plaštaka skirta valdymo algoritmų tobulinimui.
13Kinect for Windows v2 SensorKinect for Windows v2 Sensor.Kinect for Windows 2 jutiklis, skirtas darbui su vaizdų apdorojimu.
14Parametrų derinimo modulisPython programavimo kalba parašytas modulis, leidžiantis atlikti parametrų derinimą bet kokiai funkcijai Qtiplot aplinkoje.Modulis naudojamas modelių parametrų derinimui prie eksperimentinių duomenų.
15Kompiuteris RASPBERRY PI B+Procesorius 700MHz ARM1176JZF-S core; SDRAM 512MB; HDMI x 1vnt, 3.5mm x 1vnt; lizdas microSD kortelei; USB2.0x4vnt; 10/100 Ethernet (RJ45) x 1vnt; maitinimas 5V per microUSB jungtį arba GPIO header, 1.8A (9W); matmenys: 85x56mm; operacinė sistema: Linux.Kompiuterinė įranga prototipų gamybai ir testavimui.
16Xilinx Kintex-7 FPGA KC705 Evaluation KitBandymų plokštė su speciala Vivado® Design Suite programine įranga http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/EK-K7-KC705-G.htm.Įterptinių sistemų projektavimas. Realaus laiko signalų( vaizdo, garso, jutiklių) apdorojimo sistemų projektavimas.
17Antenų matavimo sistema 0.3-40 GHz dažnių juostojeAntenų matavimo sistema yra beaidėje kameroje, ja sudaro stroboskopinis keitiklis (0-40 GHz) veikiantis laikinėje srityje, trumpų (30ps) elektromagnetinių impulsų generatorius, pozicionavimo sistema, integruota kompiuterinė sistema. Sistema matuoja šias antenos charakteristikas: 1. stiprinimo koficieną 2. Antenos kryptingumo diagramą 3. Antenos fazinį centrą 4. Poliarizaciją
18Radarinių matavimų sistema 0.3-30 GHz dažnių juostojeRadarinių matavimų sistema yra beaidėje kameroje, ją sudaro stroboskopinis keitiklis (0-40 GHz) veikiantis laikinėje srityje, trumpų (30ps) elektromagnetinių impulsų generatorius, pozicionavimo sistema, integruota kompiuterinė valdymo sistema.Sistema gali išmatuoti bet kokio nedidelio (iki 1 metro skersmens) objekto sklaidos skerspjūvio pasiskirstymą nuo dažnio, taip pat galima sudaryti radarinius objekto vazdus ( 2D/3D ISAR) 0-30 GHz dažnių juostoje.
19Medžiagų elektromagnetinių charaktristikų matavimo sistema 0-30 GHz dažnių juostojeSistemą sudaro: stroboskopinis keitiklis (0-40 GHz) veikiantis laikinėje srityje, trumpų (30ps) elektromagnetinių impulsų generatorius, programinė įranga. Sistema gali išmatuoti bet kokių dielektrinių medžiagų kompleksines, elektrinės ir magnetinės skvarbų, dažninines charakterisktikas visoje nuo 0 iki 30 GHz dažnių juostoje.
20Laikinės srities oscilografija 0-30 GHzStroboskopinis keitiklis 0-30 GHz, elektromagnetinių impulsų generatorius 30 ps.Bet kokių mikrobanginių komponentų laikinės srities reflektometrija.

Informacija apie JAPC teikiamas paslaugas

Nr.PaslaugaTikslus paslaugos aprašymasPanaudojimo galimybės
1Statistinė duomenų analizėĮvairių duomenų statistinė analizė, klasifikavimas, klasterizavimas, prognozavimas, vizualizavimas.Įvairių sričių uždavinių sprendimui (ekonominių, socialinių, techninių).
2Teksto analitikaĮvairių tekstų surinkimas, pirminias apdorojimas, klasifikavimas, klasterizavimas, esybių atpažinimas.Įvairios teksto analitikos užduotys (spaudos monitoringas, stilistikos analizė).
3Dinaminių sistemų modeliavimas ir analizėĮvairių dinaminių sistemų modeliavimas.Įvairių sričių uždavinių sprendimui (ekonominių, techninių).
4Eksperimentinių duomenų analizė ir grafinis atvaizdavimasEksperimentinių duomenų aprašymui tinkamų matematinių modelių parinkimas, duomenis aprašančių modelių parametrų radimas (angliškai fitting) ir analizė, duomenų ir modelius atitinkančių parametrų priklausomybių grafinis atvaizdavimas.Gamybos procesus, fizikinius reiškinius apibūdinančių parametrų nustatymas iš eksperimentinių duomenų.
5Mažų molekulių ir baltymų jungimosi sąveikos skaičiavimasMažų molekulių ir baltymų jungimosi sąveikos skaičiavimas.Vaistinių medžiagų paieška ir kūrimas; esamų vaistinių medžiagų tobulinimas.
6Mokslinių ir techninių dokumentų, prezentacijų parengimas LaTeX sistemaMokslinių publikacijų parengimas LaTeX formatu, skaidrių ir stendinių pranešimų rengimas PDF formatu naudojant LaTeX sistemą.Mokslinių publikacijų pateikimas spaudai, stendiniai ir žodiniai pranešimai.
7THz dažnio Fourier spektroskopijaFourier spektroskopija 0.1-4 THz dažnių diapazone. Vaizdų gavimas.Spektroskopiniai matavimai.
8Eksperimentai su robotine plaštakaRobotinės plaštakos valdymo uždavinių sprendimas.Eksperimentai su robotine plaštaka sprendžiant įvairias taikomąsias ir mokslines problemas.
9Vaizdo apdorojimo uždavinių sprendimas naudojant Kinect for Windows v2.Įvairių vaizdo apdorojimo uždavinių sprendimas naudojant Kinect for Windows v2.Eksperimentai kuriant sprendimus naudojančius Kinect for Windows v2 susijusius su vaizdo apdorojimu – asmens sekimas, gestų apdorojimas ir pan.
10Eksperimentinių duomenų analizė taikant globalų parametrų derinimąModelių parinkimas ir jų prametrų radimas iš eksperimentinių duomenų, taikant globalaus derinimo procedūras. Modelių aprašančių eksperimentinius duomenis (pvz.: Fluorescencijos spektrų, slėginio poslinkio metodo, kt. matavimų) parametrų nustatytmas atliekant globalaus derinimo procedūras.
11Eksperimentai su Raspbery PI B+Vienos plokštės kompiuterio Raspbery PI B+ pritaikymas sudėtingų uždavinių sprendimui.Automatika, matavimai.
12FPGA mikroschemos programavimas.Realaus laiko signalų (garso, vaizdo, įvairių jutiklių) apdorojimo algoritmo užprogramavimas FPGA mikroschemoje.Įvairūs realaus laiko robotikos, objektų atpažinimo, sekimo uždaviniai.
13Antenų matavimas 0.3-40 GHz dažnių juostojeAntenų charakteristikų matavimas: 1. stiprinimo koeficiento 2. Antenos kryptingumo diagramos 3. Antenos fazinio centro 4. Poliarizacijos.Ryšių sistemų kūrimas. Radarinių sistemų kūrimas. Antenų kūrimas.
14Radariniai matavimai 0.3-30 GHz dažnių juostojeGalima išmatuoti bet kokio nedidelio (iki 1 metro skersmens) objekto sklaidos skerspjūvio pasiskirstymą nuo dažnio, taip pat galima sudaryti radarinius objekto vazdus ( 2D/3D ISAR) 0-30 GHz dažnių juostoje.Įvairių radiolokacinių sistemų kūrimas. Neardantis testavimas. Produktų kokybes kontrolė.
15Medžiagų elektromagnetinių charaktristikų matavimas 0-30 GHz dažnių juostojeGalima išmatuoti bet kokių dielektrinių medžiagų kompleksines, elektrinės ir magnetinės skvarbų, dažninines charakterisktikas visoje nuo 0 iki 30 GHz dažnių juostoje.Galima panaudoti medžiagotyroje, Neardančiam testavimui. Produktų kokybės kontrolei.
16Laikinės srities reflektometrija ir impuslinė oscilografijaGalima išmatuoti bet kokio mikrobanginio komponento impulsinį atsaką.Mikrobanginių komponentų defektų analizė nustatant defekto buvimo vietą.

Paraiškos dėl JAPC paslaugų suteikimo forma (.pdf)

JAPC išteklių naudojimo tvarkaraštis.