Jungtinis atviros prieigos centras (JAPC) suteikia galimybę pasinaudoti JAPC partnerių turima įranga ir  paslaugomis, reikiamomis atliekant įvairius mokslinius tyrimus ir eksperimentus, taip pat gauti konsultacijas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros klausimais.

Jungtinis atviros prieigos centras įsteigtas siekiant:

  • efektyviai naudoti mokslo ir studijų institucijų bei įmonių turimus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) išteklius;
  • plėsti mokslo ir studijų institucijų bei įmonių teikiamų MTTP ar su MTTP susijusių paslaugų spektrą ir apimtis;
  • plėtoti bendradarbiavimą vykdant MTTP veiklas – tiek tarpusavyje, tiek su išorės partneriais Lietuvoje bei užsienyje;
  • skatinti mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimą, propaguoti inovacijų kultūrą, stimuliuoti mokslo žinių ir inovacinių technologijų sklaidą;
  • kurti aplinką, palankią aukšto lygio fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams bei technologinei plėtrai, sujungiant atskirų fizinių ar juridinių asmenų valdomus MTTP išteklius.

JAPC siūlomos įrangos ir paslaugų sąrašą rasite čia.

Jungtinis atviros prieigos centras įkurtas bendradarbiaujant Baltijos pažangių technologijų institutui ir UAB „TERAVIL“. Jei norėtumėt prisijungti prie JAPC, kaip partneris, siūlantis savo paslaugas ir įrangą, rašykite el. paštu apc@bpti.lt.